Hội nghị đối tác toàn quốc lần thứ 2 (03/04/2022)

Ngày 03/04/2022 vừa qua, Siêu Thị Bản Vẽ tổ chức hội nghị đối tác toàn quốc lần thứ 2 thành công tốt đẹp với sự có mặt đông đủ của đại diện từ các chi nhánh và được chủ trì bởi ông Nguyễn Bá Hải nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Siêu Thị Bản Vẽ.

Hội nghị được diễn ra tại Đà Nẵng với sự có mặt đông đủ của đại diện từ các chi nhánh trên toàn quốc. Nội dung chính của hội nghị là tổng kết lại toàn bộ kết quả hoạt động trong năm 2021-2022, đồng thời đưa ra những mục tiêu, chiến lược mới cho năm tới. Giải quyết toàn bộ những vấn đề bất cập còn gặp phải trong quá trình hoạt động của các chi nhánh.

Ngoài ra, Hội nghị đối tác toàn quốc lần thứ 2 được diễn ra nhằm kết nối thành viên các chi nhánh, tạo điều kiện để các chi nhánh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp đưa lại hiệu quả cao góp phần đưa hệ thống Siêu Thị Bản Vẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

061523-sieuthibanve-203-of-225.jpg

061624-sieuthibanve-91-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-55-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-15-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-20-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-25-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-33-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-38-of-225.jpg

 

061523-sieuthibanve-46-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-49-of-225.jpg

 

061523-sieuthibanve-56-of-225.jpg

 

061523-sieuthibanve-72-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-73-of-225.jpg

 

061523-sieuthibanve-76-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-89-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-152-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-162-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-169-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-170-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-171-of-225.jpg

061523-sieuthibanve-196-of-225.jpg

 

061523-sieuthibanve-205-of-225.jpg

Có thể bạn cũng thích
icon icon icon icon