Nhà ở 2 Tầng - 5Phòng ngủ


Nhà ở 2 Tầng - 5Phòng ngủ
  • 6,990,000 VND

  • Mã sản phẩm: BV1031
  • Diện tích: 300 m2
  • Số phòng ngủ: 5
  • Số tầng: 2
  • Danh mục: Nhà ở 2 Tầng
  • Xem sau

Chi tiết sản phẩm