Nhà ở 3 Tầng - 4 Phòng ngủ


Nhà ở 3 Tầng - 4 Phòng ngủ
  • 6,990,000 VND

  • Mã sản phẩm: BV2007
  • Diện tích: 292 m2
  • Số phòng ngủ: 4
  • Số tầng: 3
  • Danh mục: Nhà ở 3 Tầng
  • Xem sau

Chi tiết sản phẩm