Nhà ở 3 tầng - 7 phòng ngủ


Nhà ở 3 tầng - 7 phòng ngủ
  • 6,990,000 VND

  • Mã sản phẩm: BV1001
  • Diện tích: 600 m2
  • Số phòng ngủ: 7
  • Số tầng: 3
  • Danh mục: Nhà ở 3 Tầng
  • Xem sau

Chi tiết sản phẩm