Thước lỗ ban trực tuyến

mm
Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)
Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

          Hướng dẫn: Màu đỏ là tốt - Màu đen là không tốt.

          • Thước Lỗ Ban 52.2cm: khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)
          • Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
          • Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

          Nếu xem lỗ ban thông thủy cho cửa chỉ cần xem thước 52,2cm, không nhất thiết 2 thước còn lại phải vào lỗ ban

          icon icon icon icon
          icon zalo
          messenger facebook